STUDENTS SATISFACTORY SURVEY

STUDENTS SATISFACTORY SURVEY Government First Grade College, Hirisave FOR ALL BA & BCOM STUDENTS Instructions ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಹಿರಿಸಾವೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್‌ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು STUDENTS SATISFACTORY SURVEY ಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು STUDENTS SATISFACTORY SURVEY ಯನ್ನು… Continue reading